V odvetniški pisarni so zaposleni pravni strokovnjaki iz različnih pravnih področij, ki so usposobljeni za obvladovanje širokega nabora pravnih problemov. Strokovna raznovrstnost nam omogoča, da v projekte vključimo različne pravne strokovnjake, obenem pa strankam omogočimo, da se obračajo na isto osebo, s katero lahko vzpostavijo tesen poslovni odnos. Zaposlenim v odvetniški pisarni so osnovna vodila delovanje na najvišjem strokovnem nivoju, korekten odnos s stranko ter dosledno spoštovanje zaupnosti.

 Korporacijsko pravo / združitve in prevzemi


 

Naša pisarna na tem področju svetuje domačim in tujim vlagateljem in sicer tako pri klasičnih prevzemih, kot tudi pri različnih joint venture ali drugih strateških dogovorih.

 Prestruktiranje in insolvenčno pravo

 

Predmetno področje je vodilno področje naše odvetniške pisarne, saj je nosilec odvetniške pisarne odvetnik Marko Zaman eden vidnejših strokovnjakov na tem področju na območju Republike Slovenije.

 Gospodarsko pravo

 

Znotraj tega področja nudimo vse storitve, ki jih gospodarske družbe potrebujejo v vsaki komercialni udeležbi.

 Civilno / pogodbeno pravo

 

Dobro poznavanje klasičnega civilnega in pogodbenega prava je po mnenju naše odvetniške pisarne eden temeljnih predpogojev za obvladovanje drugih področij prava, zaradi česar dajemo tej pravni disciplini posebno težo.