V odvetniški pisarni so zaposleni pravni strokovnjaki z različnih pravnih področij, ki so usposobljeni za obvladovanje širokega nabora pravnih problemov. Strokovna raznovrstnost nam omogoča, da v projekte vključimo različne pravne strokovnjake, obenem pa strankam omogočimo, da se obračajo na isto osebo, s katero lahko vzpostavijo tesen poslovni odnos. Zaposlenim v odvetniški pisarni so osnovna vodila delovanje na najvišjem strokovnem nivoju, korekten odnos s stranko ter dosledno spoštovanje zaupnosti.

 Korporacijsko pravo / združitve in prevzemi

Naša pisarna na tem področju svetuje domačim in tujim vlagateljem in sicer tako pri klasičnih prevzemih, kot tudi pri različnih joint venture ali drugih strateških dogovorih

 Prestruktiranje in insolvenčno pravo

Predmetno področje je vodilno področje naše odvetniške pisarne, saj je nosilec odvetniške pisarne odvetnik Marko Zaman eden vidnejših strokovnjakov na tem področju na območju Republike Slovenije.

 Gospodarsko pravo

Znotraj tega področja nudimo vse storitve, ki jih gospodarske družbe potrebujejo v vsaki komercialni udeležbi.

 Civilno / pogodbeno pravo

Dobro poznavanje klasičnega civilnega in pogodbenega prava je po mnenju naše odvetniške pisarne eden temeljnih predpogojev za obvladovanje drugih področij prava, zaradi česar dajemo tej pravni disciplini posebno težo.

 Delovno pravo

Dobro urejena delovna razmerja med delavci in delodajalci so izjemnega pomena za normalno delovanje vsakega zasebnega ali javnega sektorja. Tako delodajalcem kot tudi delavcem nudimo vse storitve iz področja delovnega prava.

 Nepremičninsko pravo

Na predmetnem področju strankam celokupno svetujemo in sicer v zvezi z vsemi vidiki stvarnih in obligacijskih pravic na nepremičninah.

 Energetika

V luči usmeritev globalnega in zlasti evropskega gospodarstva k načelu trajnostnega razvoja so na predmetnem področju tako gospodarski subjekti kot tudi posamezniki vse večkrat udeleženi v pravnih razmerjih v zvezi s proizvodnjo ter dobavo vseh vrst energije, temu pa v celoti sledi tudi naša odvetniška pisarna.

 Pravo intelektualne lastnine

Pravo intelektualne lastnine je področje, ki zajema pravo industrijske lastnine (patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba) in avtorsko pravo.

 Gradbeno pravo

Gradbeno pravo se je v sodobnem svetu razvilo v več kot le eno izmed vej gospodarskega prava. Dobro obvladovanje gradbenega prava zahteva poznavanje in sposobnost povezovanja več pravnih področij ter razumevanje specifičnih in zapletenih dejanskih vprašanj, ki nastajajo v praksi.