ana_fotografija-za-gospodarsko-pravo_002

Gospodarsko pravo


Znotraj tega področja nudimo vse storitve, ki jih gospodarske družbe potrebujejo v vsaki komercialni udeležbi. Poleg svetovanja strankam z namenom preprečitve potencialnih sporov, v pisarni nudimo storitve iz področja bančništva in financ, kjer svetujemo strankam (tako bančnemu kot nebančnemu sektorju) pri sklepanju bančnih poslov in pri vseh zadevah povezanih s pravnimi posledicami takšnih poslov.  Naša odvetniška pisarna je pogosto angažirana tudi kot nepristranski svetovalec bodisi pri pripravi/izvedbi pravnih poslov ali pa pri pripravi zahtevnejših in neodvisnih pravnih mnenj (tako za državne kot nedržavne institucije). Tako smo v okviru gospodarskega prava aktivni zlasti na sledečih področjih:

    • bančni posli in finance;
    • priprava enostavnih in zahtevnejših gospodarskih pogodb;
    • pravno svetovanje domačim in tujim pravnim osebam;
    • davčno svetovanje;
    • izterjava terjatev.